Samen meer waarde

GenX

Laatste nieuws

 

  • Uit onderzoek van het Waterschap Aa en Maas is gebleken dat de stof PFOA (min of meer de voorloper van GenX) is aangetroffen in het zwemwater van Berkendonk in Helmond.
    Zwemmen in Berkendonk blijft toegestaan. Incidentele blootstelling (zoals door zwemmen) brengt namelijk geen directe risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Dit wordt door het RIVM bevestigd, evenals dat het milieu in en rondom Berkendonk vooralsnog geen gevaar loopt. Wel waarschuwt het RIVM (onder meer op haar website) voor een langdurig hoge blootstelling aan PFOA. Dit kan mogelijk wel gezondheidsrisico’s opleveren. Lees meer hierover in de raadsinformatiebrief van 12 juli 2018 op de website van de gemeente Helmond.

 

 

  • Eind november 2017 zijn er verhoogde concentraties GenX houdende stoffen gevonden in rioolwaterzuiveringen in Eindhoven en Aarle-Rixtel. GenX wordt hoofdzakelijk gebruikt in de productie van teflon. Inmiddels is brononderzoek verricht en zijn er 2 bronnen gelokaliseerd. In de brief aan het Ministerie is op 16 januari een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar GenX in Noord-Brabant.

Meer informatie

Wilt u meer specifieke informatie over GenX? Bezoek dan een van onderstaande websites:
Het waterschap over GenX ( Aa en Maas)
Brabant water over GenX

Het RIVM over GenX

Gemeente Helmond over GenX ( bron ontdekt bij bedrijf in Helmond) 
Provincie over GenX ( bron ontdekt bij bedrijf in Son en Breugel)

De GGD over gezondheid en GenX

Zwemmen in Berkendonk blijft toegestaan. Incidentele blootstelling (zoals door zwemmen) brengt namelijk geen directe risico’s voor de volksgezondheid met zich mee. Dit wordt door het RIVM bevestigd, evenals dat het milieu in en rondom Berkendonk vooralsnog geen gevaar loopt. Wel waarschuwt het RIVM (onder meer op haar website) voor een langdurig hoge blootstelling aan PFOA. Dit kan mogelijk wel gezondheidsrisico’s opleveren. 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving