This is main content

Asbest

In de jaren zestig en zeventig is asbest massaal toegepast in de bouw. Pas later drong het besef door dat inademing van asbestvezels dodelijke ziekten tot gevolg kan hebben. Dit heeft geleid tot een verbod op asbest en strenge regelgeving voor sloop en afvoer. Zowel gemeenten als de ODZOB hebben taken om bij sloopwerkzaamheden meldingen te beoordelen en vergunningen af te geven, inclusief toezicht en handhaving. De ODZOB voert de taken uit in nauwe samenwerking met gemeenten. Wij kunnen onze specialisten inzetten om gemeenten te ondersteunen bij hun deel van de taakuitoefening. Ook het geven van advies bij calamiteiten of het ontwikkelen van een strategie voor de aanpak van illegale stort horen tot de mogelijkheden.

Asbestdakenverbod 2024
Vanaf eind 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. In Noord-Brabant is de verwijdering van asbestdaken een speerpunt van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk stimuleren van een spoedige verwijdering en preventief toezicht en daar waar noodzakelijk handhaving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de overheid. Zij zullen vanaf 2024 er op toe moeten zien dat er geen asbestdaken meer aanwezig zijn binnen hun gemeenten.