Samen meer waarde

Milieuklacht

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners van de provincie Noord-Brabant terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, zwemwater, bodem- of luchtverontreiniging. De omgevingsdienst controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Milieuklacht over een bedrijf?

 • Een spoedeisende klacht meldt u via T: (073) 681 28 21. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
 • Inwoners van gemeenten in Noord-Brabant kunnen hun niet-spoedeisende klacht ook melden via een webformulier. Uw melding kunt u vervolgens volgen via het meldingssysteem s@men.

beeldmerk mkc (concept 2)

 

 

 

Klachten bestemd voor een andere instantie

De volgende klachten kunt u het beste melden bij de instantie die erachter vermeld staat:

 • Hondenpoep (gemeente en/of milieupolitie)
 • Vuilniszakken (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
 • Zwerfvuil (milieupolitie, reinigingsdienst en/of gemeente)
 • Ongedierte (milieupolitie/reinigingsdienst)
 • Groenonderhoud (gemeente)
 • Verkeersoverlast (gemeente)
 • Verontreiniging van oppervlaktewater (Waterschap/Rijkswaterstaat)
 • Legen vuilcontainer (gemeente)
 • Sluitingstijden horeca (gemeente)
 • Openbare orde, drugs, overlast hangjongeren (politie)

 

 

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving