This is main content

Dagelijks Bestuur

Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het AB van de ODZOB omvat de 22 vertegenwoordigers van de colleges van de 21 gemeenten in de regio en van het college van GS van de provincie. Het AB benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur (DB).

Het Dagelijks Bestuur (DB) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de ODZOB. Zij draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het AB van de ODZOB en ze ziet toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie.

Het DB is onder andere verantwoordelijk voor:

 • Het voorbereiden van wat ter overweging en besluitvorming aan het AB moet worden voorgelegd.
 • Het uitvoeren van besluiten van het AB.
 • Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de taken. Het in algemene zin behartigen van de belangen van de ODZOB en haar deelnemers.
Dagelijks Bestuur ODZOB

v.l.n.r. op foto: Tonny Meulensteen, Marc van Schuppen, Fons d’Haens, Pieter van der Stek, Johan van den Hout, Jan van der Meer en Marloes Tolsma.

Bestuursleden

 • Marc van Schuppen, voorzitter DB

  Marc van Schuppen

  Voorzitter DB (wethouder gemeente Best)
 • Pieter van der Stek

  Pieter van der Stek

  DB-lid (wethouder gemeente Heeze-Leende)
 • Tonny Meulensteen

  Tonny Meulensteen

  DB-lid (wethouder gemeente Laarbeek)
 • Fons d'Haens

  Fons d’Haens

  DB-lid (wethouder gemeente Bladel)
 • Jan van der Meer

  Jan van der Meer

  DB-lid (wethouder gemeente Eindhoven)
 • Johan van den Hout

  Johan van den Hout

  DB-lid (gedeputeerde provincie Noord-Brabant)
 • Marloes Tolsma

  Marloes Tolsma

  Secretaris DB (directeur ODZOB)