Samen meer waarde

WABO Breed

De initiatiefnemer kan met één vergunningaanvraag alles regelen: behalve milieuzaken ook bouwen, inrit aanleggen, reclame maken, kappen en slopen. Bij de afhandeling zijn diverse disciplines en instanties betrokken. De ODZOB verzorgt voor de provincie het hele proces, van het vooroverleg, het uitvoeren van de benodigde deeltoetsen of het verzamelen van adviezen tot en met het opstellen van de beschikking. Ook voor gemeenten verzorgen wij dit hele traject of kunnen naar behoefte een of meerdere deeltoetsen uitvoeren. Wij hebben specialisten in huis voor onder andere de bouwbesluittoets, brandveiligheidstoets, ontvankelijkheidstoets, constructieve toets, welstandtoets of bestemmingsplantoets. 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving