Samen meer waarde

ONTGRONDINGEN

Als een laag grond wordt afgegraven waardoor het maaiveld daalt, is sprake van een ontgronding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het graven van een tuinvijver, bij een landbouwkundige verbetering of bij de winning van zand, klei of grind. Voor alle ontgrondingen is een vergunning nodig, volgens de Ontgrondingenwet.

 

De Brabantse verordening

Ontgrondingen geeft aan voor welke soorten ontgrondingen er een uitzondering is gemaakt en er vrijstelling van de vergunningplicht is. Ontgronden zonder vergunning of melding is illegaal en wordt altijd gemeld bij het Openbaar Ministerie. In opdracht van de provincie zorgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voor de afhandeling van ontgrondingen in heel Noord-Brabant.

 

Procedure bepalen

Uw ontgrondings- en inrichtingsactiviteiten, het bestemmingsplan en de directe omgeving bepalen welke procedure voor u geldt. De procedure begint met het invullen van het formulier Bepalen procedure ontgrondingen. Binnen enkele dagen krijgt u bericht van uw behandelend ambtenaar of uw voorgenomen ontgronding is vrijgesteld, dan wel meldings-of vergunningplichtig is. Voor vragen kunt u contact opnemen via ....

 

Monitoring

De ODZOB verzorgt de monitoring van de Brabantse zand- en grindwinningen. Hierin staat hoeveel ophoogzand, beton- en metselzand, klei en grind in een bepaalde periode is gewonnen. Het monitoringsverslag 2017 kunt u inzien.

 

 

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving