Samen meer waarde

Natuur

De vergunningverlening in het kader van de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming en verordening natuurbescherming) heeft de provincie voor heel Noord-Brabant gemandateerd aan de Omgevingsdienst Brabant Noord.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving