Samen meer waarde

Bodem

De overheid stelt regels om de kwaliteit van de bodem te herstellen en beschermen. Bodemsaneringen zijn meldings- of vergunningplichtig. De vergunningverlening voor bodemsaneringen voeren wij uit voor Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord.

Het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (asfalt, puingranulaat, bakstenen) in werken is meldingsplichtig om verspreidingen van verontreiniging te voorkomen. In Zuidoost-Brabant zorgen wij voor de afhandeling van deze meldingen. Asbest in de bodem is een integraal onderdeel van vergunningverlening bodem.

 

In de bodemwijzer staat uitgebreide informatie over onder andere onze bodemtaken, proceduretermijnen, meldingen en toetsen.

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving