Samen meer waarde

Vergunningverlening

De ODZOB is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die onder de WABO vallen. Het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer) stelt algemene regels aan bedrijven. Een bedrijf
heeft dan in sommige gevallen geen vergunning meer nodig. Bedrijven moeten hun bedrijfsactiviteiten meestal wel melden bij de omgevingsdienst.

Meer informatie over de onderliggende thema’s vindt u op deze pagina.

 

Odzob_26september2016-2

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving