Samen meer waarde

WABO Milieu

Provincie en gemeenten hebben de taak industriële en agrarische bedrijven te controleren op het naleven van milieuvoorschriften. De ODZOB voert een groot deel van deze taken uit. Wij streven hierbij zowel naar een effectieve als efficiënte aanpak. Steeds meer zetten wij in op een risicogerichte benadering: per branche de risico’s en overlast in kaart brengen en hier gericht de handhaving op afstemmen. Controle ter plekke als het moet, controle op afstand als het kan. En als de regels overtreden worden, een uniforme aanpak zodat iedereen weet waar hij aan toe is en gelijk behandeld wordt.

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving