Samen meer waarde

WABO Breed

Een bedrijf of burger die iets wil (ver)bouwen of slopen of andere activiteiten wil ontplooien die een relatie hebben met de openbare ruimte, is aan regels gebonden. Dit betreft bijvoorbeeld het kappen van bomen, aanleggen van een inrit, maken van buitenreclame of exploiteren van een terras. De voorschriften hebben onder andere betrekking op veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid.

De ODZOB verzorgt op verzoek van gemeenten en provincie het toezicht en de handhaving van deze regelgeving. Hieronder valt onder meer of de controle of bouwwerken voldoen aan de bouwvoorschriften. Bij de aanvraag voor het oprichten of wijzigen van een horecainrichting controleren wij of deze aan de inrichtingseisen voldoet. Bij bestaande horeca voeren wij integrale controles uit op het gebied van brandveiligheid en milieuaspecten. Hierbij controleren wij tevens de afgegeven vergunning op het gebied van kansspelen en overige vergunningen.

 

Odzob_28september2016_monument_Bergeijk-19

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving