Samen meer waarde

Klachtenafhandeling

Activiteiten zijn vaak aan regels gebonden en de overheid controleert de naleving hiervan. Maar er kan altijd iets mis gaan. Er doet zich een incident voor of er is overlast. Het is dan prettig als de burger weet waar hij terecht kan en dat zijn melding serieus genomen wordt.

In de regio Zuidoost-Brabant verzorgt de ODZOB de afhandeling van milieuklachten. Als wij binnen kantooruren een melding krijgen nemen wij op korte termijn contact op met de indiener en gaan ter plekke de situatie bekijken. Wij controleren of het bedrijf zich aan de voorschriften houdt en leggen indien aan de orde sancties op.

 

 

 

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving