Samen meer waarde

Als een bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalenten per jaar verbruikt, zijn zij volgens de Wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Ook als het verbruik lager is, kan het  uit maatschappelijk én financieel oogpunt aantrekkelijk zijn om deze maatregelen te nemen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een klimaatneutrale energievoorziening en tegengaan van klimaatverandering. Op onze webpagina met informatie voor bedrijven is de folder voor kantoren. folder voor scholen, folder voor zwembaden en de folder voor industrie te downloaden met links naar maatregellijsten, energiescans, subsidies en andere praktische informatie om met energiebesparing aan de slag te gaan.

 

Infographic

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving