Samen meer waarde

Consignatiedienst

Calamiteiten en rampen houden zich niet aan kantooruren. En juist als er acuut gevaar dreigt is het van groot belang dat er altijd deskundigen klaar staan om maatregelen te nemen en de omgeving te informeren.

De consignatiedienst van de ODZOB staat voor zijn 22 deelnemers bij nacht en ontij klaar om snel ter plekke te zijn als er zich in Zuidoost-Brabant een incident voordoet met mogelijke gevolgen voor de omgeving. Een brand waarbij asbest vrijkomt, een lekkage van gevaarlijke stoffen of dumping van drugsafval. Maar ook bij klachten over bijvoorbeeld geluid of stank, trekken onze medewerkers eropuit om onderzoek te doen en metingen te verrichten. Bij overtredingen zijn zij bevoegd handhavend op te treden.

Als het niet bij een incident blijft maar sprake is van een ramp, wordt de consignatiedienst ingeschakeld bij de bestrijding ervan voor het deelproces milieubeheer in samenwerking met onze partners brandweer, politie en GGD.

 

Odzob_26september2016-10

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving