Samen meer waarde

Toezicht en handhaving

De ODZOB voert toezichts- en handhavingstaken uit. Meer informatie over de onderliggende thema’s vindt u op deze pagina. Zie ook de leaflet 'Bevoegdheden toezichthouder' of bekijk het filmpje van de ODZOB .

 

Odzob_26september2016-22

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving