Samen meer waarde

Provincie Noord-Brabant

Gebiedskaartje_def_met brabant en tekstEen veilige en gezonde leefomgeving, daar dragen wij graag aan bij. Wij doen dit samen met onze 22 overheidspartners, zij zijn gezamenlijk eigenaar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Provincie Noord-Brabant is een van onze partners.

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving