Samen meer waarde

Meer dan alleen een rondje rond het zwembad.

Toezichthouder WHVBZ vertelt

Voorheen werden alle badinrichtingen en zwemgelegenheden binnen de provincie jaarlijks gecontroleerd. Afgelopen jaar zijn voor het eerst een aantal baden niet gecontroleerd aan de hand van prioriteitstellingen. Vooral het voorzieningenniveau en het naleefgedrag in voorgaande jaren speelde een rol bij de afweging. Komend jaar zal blijken of dit effect heeft gehad op het naleefgedrag van de niet bezochte locaties.

Naleefgedrag verbeterd

Afgelopen jaar is er meer doelgericht gewerkt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de waterkwaliteit van badinrichtingen hebben we ons ingezet bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) om de gegevensverwerking van de waterkwaliteit te verbeteren en zo een beter inzicht te krijgen in het naleefgedrag van badinrichtingen en het verbeteren van het naleefgedrag door sneller handhavend op te treden. Hierdoor is het naleefgedrag sterk verbeterd.


Registratie klachten

Ten aanzien van het zwemwaterseizoen dat loopt van 1 mei tot 1 oktober, is door het onderbrengen van de klachtenintake vanuit provincie Noord-Brabant naar de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) veel veranderd. Francis Baas, toezichthouder WHVBZ (Wet hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden) bij de ODZOB: “De calamiteiten, klachten en meldingen worden nu geregistreerd in het programma S@men. Dat was best even wennen, weer een administratieve afhandeling erbij tijdens een voor ons superdrukke periode. Achteraf is dat best meegevallen en het voordeel is dat zaken nu geregistreerd worden en meer informatie is terug te vinden”. 

Signaalfunctie

Afgelopen jaar zijn, tijdens een periodieke controle aan een badinrichting, collega’s en relaties in het kader van de ‘ODZOB on Tour’ mee met Francis op controle geweest.

Francis:

“Het was erg leuk om anderen te laten zien wat ons werk inhoudt en dat we meer doen dan alleen een rondje rond het zwembad lopen en naast ons werk ook een signaalfunctie hebben met betrekking tot andere wetgevingen”.

 

Bekijk ook het filmpje 'Toezichthouders zwemwater aan het woord'

 

Terug naar overzicht

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving