Samen meer waarde

Soms mag het schuren voordat het gladjes verloopt.

Samenwerking in het Opdrachtgeversplatform (OGP)
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is tot stand gekomen in overleg met zijn deelnemers binnen de gemeenschappelijke regeling. Communicatie, verbinden en vertrouwen zijn onmisbaar voor het bereiken van gezamenlijk succes. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen gezamenlijk vorm blijven geven aan het bereiken van de doelstellingen, dat bestuurders goed geïnformeerd worden en dat er een structureel goede relatie tussen dienst en partners is. Samenwerking komt onder andere tot uiting in een regulier en ambtelijk overleg binnen het Opdrachtgeversplatform (OGP).


Deelnemers OGP

Vertegenwoordigers van alle 22 opdrachtgevers, verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, nemen samen met een afvaardiging van het MT van de ODZOB deel aan het OGP.

Afstemming en overleg op het gebied van samenwerking, kwaliteit, innovatie en monitoring vindt soms plenair plaats en soms door middel van werkgroepen uit het OGP. Het OGP speelt ook een belangrijke rol in de voorbereiding van de AB-voorstellen. Voorafgaand aan de AB-vergaderingen worden de vergaderstukken binnen het OGP besproken opdat de OGP-leden hun bestuurlijke vertegenwoordiger in het AB goed kunnen informeren.

Het OGP komt 4x per jaar bijeen ter voorbereiding van het AB en organiseert ook regelmatig een aanvullende bijeenkomst-/special. Zo zijn in 2016 specials georganiseerd over de P&C-documenten en nemen OGP-leden deel aan themabijeenkomsten over bijvoorbeeld de consignatiedienst en ketenhandhaving.

 

In 2016 is Alex Casarotto (Provincie Noord-Brabant) tot voorzitter van het OGP benoemd:

 

“Het OGP heeft in 2016 haar rol en positie herbevestigd en opgefrist, mede dankzij de aanbevelingen uit de brede ODZOB-evaluatie over samenwerking. OGP is een veilige smeltkroes waar levendige discussies plaatsvinden. Het gaat over VTH-inhoud en -proces, bestuurlijke en ambtelijke advisering, eigenaars- en opdrachtgeversbelang, financiering enz. De verbindende factor is de wil om samen vorm te blijven geven aan onze uitvoeringsorganisatie waar we allemaal voordeel van hebben. Sleutelbegrippen hierbij zijn communicatie, verbinden en vertrouwen. En soms mag het schuren voordat het gladjes verloopt.”

 

Evenwicht

Van alle deelnemers aan het OGP wordt verwacht dat zij een goed evenwicht kunnen vinden tussen het opdrachtgeverschap vanuit de individuele deelnemer en de rol van eigenaar die opkomt voor het belang van onze gezamenlijke organisatie, de ODZOB. Met als doel als voorportaal, klankbordgroep en platform nauw betrokken te blijven bij alle activiteiten van de ODZOB.

 

Terug naar overzicht

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving