Samen meer waarde

De werkconferenties leveren de deelnemers merkbaar meer energie op. Daardoor wordt de betrokkenheid bij de ODZOB aanzienlijk vergroot.

Marc van Schuppen, lid Algemeen Bestuur ODZOB

BETROKKENHEID EN KWALITEITSSLAG BIJ WERKCONFERENTIES

 

Omdat het Algemeen Bestuur graag meer ruimte wil voor inhoudelijke diepgang en gedachtewisseling over thema’s en opgaven waarvoor de ODZOB is opgericht (zoals omgevingskwaliteit, veiligheid, duurzaamheid) is de vergadercultuur omgevormd van ‘hamerstukvergaderingen’ naar vergaderingen met meer inhoudelijke diepgang, door jaarlijks enkele werkconferenties te houden. Aan deze werkconferenties nemen ook de bestuurlijke ondersteuners deel. In een werkconferentie zijn keuzes gemaakt om projecten uit te voeren, bedoeld voor innovatie bij en het professionaliseren van de processen vergunningverlening, toezicht en handhaving (intensiveringsbudget). 
De werkconferenties hebben bijgedragen aan een grote betrokkenheid en draagvlak voor de verdere professionalisering van de ODZOB.

 

Bekijk de vlog van Marc van Schuppen over de werkconferenties.

 

Terug naar overzicht

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving