Samen meer waarde

De integrale controleacties zijn een prima voorbeeld van samenwerking tussen verschillende diensten, hiermee wordt de slagkracht vergroot.

Fons Hermans, milieuagent Peelland

INTEGRALE CONTROLEACTIES

 

Vanuit het bestuurlijk geagendeerde project Samen tegen dumpen, is een pilot Anders bestemde panden uitgevoerd met diverse organisaties. Onderdeel van deze pilot was een actiedag in de gemeente Reusel - De Mierden waarbij collega's van de politie en de ODZOB in duo's 40 locaties bezochten waar bedrijfsmatige activiteiten vergund zijn. Op deze manier is in een dag in beeld gebracht welke activiteiten hier plaatsvonden en of deze in strijd waren met vigerende vergunningen en met het geldende bestemmingsplan. Op basis van deze pilot heeft de politie een draaiboek opgesteld dat ook te gebruiken is voor andere gemeenten. Inmiddels zijn er vergelijkbare actiedagen uitgevoerd in andere gemeenten.

Terug naar overzicht

Agenda

Vergadering Algemeen Bestuur

Vergadering Dagelijks Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving