Samen meer waarde

We hebben in zeer korte tijd dit fantastische resultaat met elkaar weten te bereiken op het terrein van de milieu klachtenintake in Brabant!

Brabant brede 24/7 MilieuKlachtenCentrale

Samenwerking voor de intake van klachten over milieu, zwemwater en het buitengebied.

 

De Brabantse omgevingsdiensten werken op allerlei manieren samen en delen kennis met elkaar, op zowel het gebied van bedrijfsvoering als op inhoudelijk vlak. Sinds september 2016 zijn de drie Brabantse omgevingsdiensten gestart met een Brabant brede 24/7 MilieuKlachtenCentrale voor de intake van milieuklachten. Continuïteit, bereikbaarheid en kwaliteit worden hierdoor beter gewaarborgd.

Beter, betrouwbaarder en centraal

Binnen de Milieuklachtencentrale zijn de Milieuklachtentelefoon, de Zwemwatertelefoon en het meldpunt van Samen Sterk in Brabant (SSiB) samengebracht.
De uitdrukkelijke wens was om de intake van klachten beter, betrouwbaarder en centraal te organiseren.

De intake door de MilieuKlachtenCentrale wordt uitgevoerd in opdracht van de drie Brabantse omgevingsdiensten, namens de 67 Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Voorheen verzorgde de provincie de milieuklachtenlijn binnen kantoortijd, buiten kantoortijd gingen de lijnen over naar de Veiligheidsregio Brabant Noord. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) verzorgt nu de bemensing van de MilieuKlachtenCentrale binnen kantoortijd. Buiten kantoortijd is dit aanbesteed bij contact center A2 Antwoordservice. De financiering komt uit het programma collectieve taken die de deelnemers bij de omgevingsdiensten hebben belegd.

  

Patrick Simpelaar, teammanager Klachten en Repressief (OMWB):  

“In opdracht van de provincie Noord-Brabant zijn we samen aan de slag gegaan. Met een aantal mensen uit drie verschillende omgevingsdiensten, die hetzelfde idee deelden over samenwerking op het gebied van de klachtenintake, hebben we in zeer korte tijd dit fantastische resultaat met elkaar weten te bereiken op het terrein van de milieu klachtenintake in Brabant!”

 

Bekijk ook het filmpje over de MilieuKlachtenCentrale


Communicatie
De telefoonnummers zijn niet veranderd, maar alle telefoonlijnen worden doorgeschakeld naar de MilieuKlachtenCentrale. In de communicatie wordt het nummer 073- 6812821 uitgedragen en digitaal is de MilieuKlachtenCentrale bereikbaar via www.milieuklachtencentrale.nl. De klachten worden geregistreerd in het digitale registratiesysteem S@men, waarmee de indiener online kan volgen wat er met zijn melding gebeurt.  
   

Uniforme registratie
Milieuklachten betreffen klachten over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. Vragen en meldingen over zwemwater en meldingen van afvaldumpingen, motorcross, stroperij en overige activiteiten die niet thuishoren in het buitengebied, kunnen eveneens bij de MilieuKlachtenCentrale worden ingediend. De klachten, zo’n 10.000 per jaar voor Brabant, nemen de geconsigneerden van de betreffende regio in behandeling. Zowel binnen, als buiten kantoortijd. Door de uniforme registratie is er inzicht in een totaaloverzicht van de klachten om eenvoudig analyses te maken die gebruikt kunnen worden ten aanzien van de beleidsvorming.

Terug naar overzicht

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving