Samen meer waarde

Organisatie

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is een Openbaar Lichaam op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR), gevormd door de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant. 

 

Aanleiding omgevingsdiensten

De ODZOB is opgericht op 1 juni 2013 om een verdere verbetering tot stand te brengen in: 

  • De dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken.
  • De kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving

 

Zie ook de video die is maakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van de oprichting en het operationeel zijn van alle 29 omgevingsdiensten in Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=E3ARnXTk5mU

 

Kijk op de pagina bestuur voor meer informatie over het Dagelijks en het Algemeen Bestuur.

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving