Samen meer waarde

Over ons

Missie

Samen zorgen voor balans tussen ondernemen en een veilige en gezonde leefomgeving. Dat is het doel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB); een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de provincie en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Bekijk op www.odzob.nl/terugblik hoe de ODZOB zich inzet voor verbinding met gemeenten en provincie.

 

Takenpakket

Dagelijks voeren zo'n 180 ODZOB-medewerkers taken uit om dit doel te realiseren. Het gaat om taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten die verwant zijn aan deze VTH-taken (specialismen) voert ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken.


Visie

De ODZOB ontwikkelt zich als dé vanzelfsprekende partner in Zuidoost-Brabant die hoogwaardige, innovatieve en betaalbare diensten levert in het kader van de Omgevingswet. Wij zijn overtuigd van de kracht van de samenwerking met onze deelnemers. 

 

Samen meer waarde

Samenwerking met de ODZOB levert wat op. Om taken te kunnen vervullen werken de ODZOB-medewerkers samen met de betrokken collega’s van provincie en gemeenten. Ze bundelen hun kennis, ervaring en deskundigheid en zorgen daarmee voor een kwalitatieve en betrouwbare uitvoering. Geen vraag zo complex of we vinden het antwoord. Kijk voor voorbeelden van onze samenwerking bij de cases.

 

Op de hoogte blijven?

Volg, deel, verbind en kijk met ons mee!

 

icon-linkedinicon-twittericon-rssicon-youtube

 

 

     

 

Agenda

Vergadering Dagelijks Bestuur

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Vergadering Algemeen Bestuur

Naar agendapagina

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving