Samen meer waarde

Supportnetwerk

Dialoog tussen ondernemer en omgeving

Vanuit een neutrale en onafhankelijke positie werkt het Supportnetwerk in opdracht van de gemeenten of provincie aan (dreigende) knelpunten tussen ondernemers en hun omgeving. Het Supportnetwerk zet in op een dialoog tussen ondernemer en burger en meer wederzijds begrip voor elkaars belangen. Met als doel knelpunten te voorkomen en/of op te lossen. De inzet is dat er weer een prettige en gezonde leefomgeving in de buurt terugkeert en het vertrouwen in elkaar wordt hersteld.

 

Samen oplossen of voorkomen

Op de meeste plaatsen in Zuidoost-Brabant valt de hinder die burgers ervaren gelukkig mee of weet men het samen met hun omgeving op te lossen. Het gaat echter niet altijd goed. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf aan alle wettelijke eisen en normen voldoet maar de omgeving toch op de één of andere manier hinder blijft ervaren. Mochten er onverhoopt toch knelpunten tussen burger en ondernemer (dreigen te) ontstaan dan probeert het Supportnetwerk deze samen met de belanghebbenden te voorkomen of op te lossen.

 

Bent u benieuwd of het Supportnetwerk iets voor u kan betekenen?                                        
Neem dan contact op met het Supportnetwerk voor een (vrijblijvend) gesprek via ... of via het algemene telefoonnummer van de ODZOB: 088 369 03 69. Hieronder kunt u de leaflet 'Supportnetwerk' downloaden.

 

 

 

 

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving