Samen meer waarde

Plattelandsontwikkeling

Een vitaal platteland is leefbaar, mooi en je kunt er een boterham verdienen. De burger, ondernemer, het onderwijs en maatschappelijke groeperingen zijn aan zet om dit voor elkaar te krijgen en de overheid faciliteert hen daarbij. Centraal staat samenwerken met aandacht voor economie (landbouw, vrijetijd, etc.), leefbaarheid (voorzieningen) en omgeving (natuur, landschap, water, cultuurhistorie). Maar ook het versterken van de binding tussen stad en land, want ze hebben elkaar nodig om tot optimale bloei te komen. Dit vraagt een procesmatige aanpak waar de ODZOB ruime ervaring mee heeft. Het gaat om initiatiefnemers op weg helpen of een stapje verder brengen. Dit betekent adviseren, afstemmen en partijen met elkaar verbinden. Maar ook kennisdeling organiseren, inspireren, werken aan community building en cross-overs tussen sectoren stimuleren.

Wij zetten onze ervaring en expertise in ter ondersteuning van onder andere de streeknetwerken, die op gebiedsniveau plattelandsontwikkeling stimuleren.

 

Odzob_26september2016-43

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving