Samen meer waarde

Natuur & landschap

Natuur en landschap is van belang voor recreatie & toerisme, landbouw en waterbeheer. Gemeenten hebben bij het behandelen van aanvragen om een omgevingsvergunning dan ook de plicht te toetsen aan de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming). Dit vraagt om de nodige ecologische kennis van flora en fauna, maar ook om ervaring met de praktische toepassing van de wettelijke regels. Wij ondersteunen gemeenten bij deze natuurtoets. Voorbeelden hiervan zijn een quickscan naar de aanwezige flora en fauna, een nader vleermuisonderzoek voor een te verbouwen school en de ecologische toetsing voor een aan te leggen fietspad. Maar ook een beoordeling van de natuurtoets of advisering bij de opzet van een vervolgonderzoek voor een bestemmingsplan horen tot de mogelijkheden.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving