Samen meer waarde

Landbouw

Landbouwbeleid is voortdurend in beweging. De ODZOB zit zowel bij het Rijk als de provincie aan tafel om de gemeentelijke belangen te behartigen en te letten op de uitvoerbaarheid op lokaal niveau. Wij denken ook mee over het ontwikkelen van nieuw beleid, zoals een praktisch toetsingskader voor de volksgezondheid in relatie tot de veehouderij. Daarnaast ondersteunen wij gemeenten bij de uitvoering. Ter onderbouwing van bijvoorbeeld een geurverordening of bestemmingsplan voeren wij berekeningen uit naar de actuele en verwachte emissies van geur, fijn stof of ammoniak en vertalen deze in adviezen aan gemeenten. Ook hebben wij ervaring met het uitvoeren van belevingsonderzoek om te achterhalen hoe burgers de feitelijke situatie ervaren.

Actueel is de aanpak van urgentiegebieden en andere knelpuntsituaties rondom de overlast van de intensieve veehouderij. Wij adviseren gemeenten over de aanpak en ondersteunen het proces om partijen bij elkaar te brengen en samen naar oplossingen te zoeken.

 

Odzob_26september2016-40

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving