Samen meer waarde

Geografisch informatiesysteem (GIS)

Om te bepalen of een activiteit vergund kan worden of dat handhavend opgetreden moet worden, is inzicht nodig in de effecten op de omgeving. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, geur of externe veiligheid. Met een Geografisch informatiesysteem (GIS) kan op kaarten een integraal en visueel aantrekkelijk overzicht van alle relevante ruimtelijke effecten gemaakt worden. Vergunningverleners en toezichthouders kunnen hierdoor beter en sneller hun taken uitvoeren. Voor burgers en bedrijven is het een handig communicatiemiddel omdat het lastige informatie toegankelijk maakt. GIS is ook onmisbaar voor het opstellen van diverse beleidsdocumenten, zoals een geurverordening, nota industrielawaai of erfgoedkaart. De ODZOB beschikt over specialistische kennis en applicaties om GIS-taken uit te voeren.

 

Odzob_26september2016-48

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving