Samen meer waarde

Communicatie

Communicatie is van essentieel belang, voor elke organisatie en voor elk project, maar ook bij onvoorziene gebeurtenissen zoals calamiteiten. Zij bepaalt mede het succes van een organisatie of de uitkomst van een traject. Het effect is het grootst als communicatie vanaf het begin ingezet wordt, zodat de afstemming op doel en doelgroep optimaal kan zijn. Effectieve communicatie is altijd maatwerk. De ODZOB biedt ook haar partners communicatiecapaciteit op adviseursniveau, bijvoorbeeld voor het provinciale project Landschappen van Allure en diverse gemeentelijke afvalproeven. Wij hebben uitgebreide ervaring met overheidscommunicatie en –bestuur en werken met methode Factor C. Daarnaast zijn we uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op communicatiegebied. Al die kennis delen we graag met elkaar en onze partners.

 

MW20170313 Odzob omgevingswetcafe_dsc_1087

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving