Samen meer waarde

Bodem

De ODZOB beschikt over specialistische kennis op bodemgebied. Deze zetten wij in bij vergunningverlening en toezicht en handhaving. Op verzoek adviseren wij ook onze gemeenten. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van bodemonderzoeken of het uitzetten van bodemonderzoeken in de markt. Daarnaast bieden wij ook beleidsmatige ondersteuning  zoals bij het opstellen van een gemeentelijk bodembeheerplan of een bodemkwaliteitskaart.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving