Samen meer waarde

Projecten

Op deze pagina vindt u enkele projecten die de ODZOB momenteel uitvoert of heeft uitgevoerd.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving