Samen meer waarde

Expertises

De ODZOB voert ook activiteiten uit in de fysieke leefomgeving die verwant zijn aan de VTH-taken, als provincie of gemeente(n) daar om verzoeken. Wij hebben daarvoor de expertise en deskundigheid in huis en die capaciteit zetten we graag in.

Op deze pagina vindt u de specialismen van de Omgevingdienst Zuidoost-Brabant en een aantal projecten.

 

Odzob_26september2016-11

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving