Samen meer waarde
Delen:
TwitterLinkedInEmail

Bekendmaking van het Besluit vervanging archiefbescheiden

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 22 februari 2018 besloten om de navolgende archiefbescheiden door reproducties te vervangen en vervolgens de oorspronkelijke fysieke archiefbestanden te vernietigen.

 

Het gaat om bestanden die:

a. de GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant als archiefvormend orgaan ontvangt of verzendt voor de uitoefening van zijn taken;

b. in digitale vorm worden opgeslagen en geregistreerd in het zaaksysteem/

DMS van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;

c. op grond van de selectielijsten voor archiefbescheiden van provinciale en gemeentelijke organen, opgemaakt of ontvangen vanaf 1 juni 2013 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen waarna deze fysieke archiefbescheiden worden vernietigd.

 

Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 juni 2013 en kan worden aangehaald als: “Besluit vervanging archiefbescheiden Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2018

 

Het besluit kunt u hier downloaden.

 

Naar overzicht

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving