Samen meer waarde
Delen:
TwitterLinkedInEmail

TU/e ontvangt complexmilieuvergunning voor gehele terrein

Voor het gehele TU/e-terrein kan vanaf nu met één milieuvergunning worden gewerkt. Op donderdagavond 7 september heeft wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven, een ‘complexmilieuvergunning’ uitgereikt aan Dr. Laurent Nelissen van de TU/e.  Deze vergunning maakt het mogelijk om de gehele TU/e-campus sneller te laten ontwikkelen en efficiënter te controleren. Nieuwe vergunningaanvragen kunnen hierdoor ook sneller en efficiënter worden beoordeeld, dit levert tijdswinst op bij de ontwikkelingen en bouwactiviteiten op het terrein.

 

Tijdbesparing

De TU/e campus, waar diverse activiteiten als studeren, werken, wonen en evenementen plaatsvinden, vormt het grootste bebouwingscomplex binnen de ring van Eindhoven. Als een faculteit voorheen iets wilde wijzigen of bijbouwen, werd per geval bekeken of het was toegestaan volgens milieuwetgeving en of het viel onder de bestaande vergunning van de desbetreffende faculteit. Met de oprichting van de Coöperatieve Vereniging Milieu TU/e Campus ligt de weg open om te gaan werken met één milieuvergunning voor het gehele terrein.

 

Zelf controleren
Met de gemeente Eindhoven wordt een Handhavingsconvenant gesloten. “Onze medewerkers gaan in de toekomst zelf controleren of aanvragen vanuit de faculteiten en bedrijven op de campus onder de overkoepelende vergunning vallen”, zegt Floor van der Heijden, hoofd van de afdeling Arbo, Milieu, Veiligheid & Stralingsbescherming (AMVS) van de TU/e. “De voordelen daarvan zijn dat we sneller kunnen inspelen op veranderingen op onderzoeksgebied en een beter overzicht hebben van de milieutechnische zaken op de campus.”  Traditioneel toezicht bij de TU/e is nu verleden tijd, met de milieuvergunning is overgestapt naar effectieve handhaving door samenwerking.

 

BvOF 2017_0907 uitreiking complexmilieuvergunning TUeWethouder Mary-Ann Schreurs overhandigt de complexmilieuvergunning aan Dr. Laurent Nelissen.

 

Bijzondere samenwerking

Deze complexmilieuvergunning is tot stand gekomen uit een bijzondere samenwerking tussen gemeente Eindhoven, TU/e, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Mary-Ann Schreurs, wethouder innovatie en design, duurzaamheid en cultuur gemeente Eindhoven: “De totstandkoming van deze bijzondere vergunning is natuurlijk al heel transparant en innovatief geweest. Maar het allerbelangrijkste is dat je het samen kunt doen; vertrouwen is daarin cruciaal. We zijn geen tegenstanders, maar juist medestanders om te zorgen dat het werkt in de praktijk. We zijn heel blij dat we dat met deze fijne partners hebben kunnen realiseren.”

 

Om deze bijzondere samenwerking nog eens extra te bekrachtigen is op donderdag 7 september 2017 de complexmilieuvergunning door wethouder Mary-Ann Schreurs overhandigd aan Dr. Laurent Nelissen, voorzitter Coöperatieve Vereniging Milieu TU/e Campus en directeur bedrijfsvoering faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e.

 

TUe

logo VRBZO_

 

gemeente Eindhoven logo

 

Logo OD + Icon Rechtsboven_RGB_groot

Naar overzicht

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving