Samen meer waarde
Delen:
TwitterLinkedInEmail

Slim toezicht garagebedrijven

autobedrijven

Toezicht en handhaving bij garagebedrijven pakken we slim aan. Samen met branchepartners maken we 1 aanpak om het milieutoezicht bij alle garagebedrijven op eenzelfde manier uit te voeren en bespreken we hoe we het naleefgedrag van ondernemers kunnen vergroten.

Toezicht en handhaving bij garagebedrijven pakken we slim aan. Samen met branchepartners maken we 1 aanpak om het milieutoezicht bij alle garagebedrijven op eenzelfde manier uit te voeren en bespreken we hoe we het naleefgedrag van ondernemers kunnen vergroten. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voert het project momenteel uit op basis van informatie gestuurde handhaving. Daar waar de risico’s, op basis van verschillende analyses, het grootst zijn, gaan we toezicht houden.

 

In Nederland zijn naar schatting 25.000 garagebedrijven, die minimaal een keer per vijf jaar worden gecontroleerd. Een aanzienlijke doelgroep die aandacht verdient in verband met de risico’s voor de fysieke leefomgeving. In dit kader is het proces van Informatie gestuurde Handhaving (IgH) in gang gezet, waarbij we aan de hand van het verzamelen, veredelen en analyseren van informatie bepalen waar en hoe handhaving optimaal, effectief en efficiënt ingezet kan worden. De ODZOB heeft dit jaar een tactische analyse gemaakt door gegevens uit verschillende bronnen (gemeente, BOVAG, RDW etc.) te vergelijken. Hieruit blijkt onder andere dat van de 1326 gevonden bedrijven er 317 (circa 24%) niet bekend zijn bij de gemeenten maar wel voorkomen in de andere databases.

 

De projectleider licht toe:” Per gemeente controleren we nu diverse ‘onbekende’ garagebedrijven met behulp van een checklist die op voorhand is samengesteld Aandachtspunten daarin zijn de afvalstroom van gevaarlijke stoffen; er is illegale handel in bijvoorbeeld loodaccu’s terwijl deze op een correcte manier af moeten worden afgevoerd/verwerkt. Daarnaast wordt er gekeken naar bodembedreigende stoffen, je wilt tenslotte niet dat oliën of koelvloeistoffen in de bodem of het riool terecht komen. Tot slot kijken we naar de emissies; uitlaatgassen moeten zonder overlast voor de omgeving naar buiten gaan. Na het project wordt geëvalueerd of er meer overtredingen bij deze ‘onbekende’ groep garagebedrijven zijn geconstateerd, dan bij de bij overheid bekende bedrijven en op welke gebieden. Dan zal ook blijken of de IgH zijn meerwaarde levert”.

 

 

Naar overzicht

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving