Samen meer waarde
Delen:
TwitterLinkedInEmail

Regioarcheoloog Ria Berkvens in ED

Vandaag een artikel met collega Ria Berkvens in het ED: Archeoloog Ria Berkvens: 'Kasteel Netersel pareltje van de Kempen' .

 

Ria Berkvens werkt als regioarcheoloog en adviseur archeologie en cultuurhistorie voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Op basis van de Erfgoedwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Wabo (en straks de Omgevingswet) zijn gemeenten verplicht om bij vergunningverlening en bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met aanwezige en de te verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden en om deze aspecten mee te wegen in de beoordeling van het plan. 

 

IMG_4971

 

 IMG_5006

 

 

 

 

 

 

 

Naar overzicht

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving