Samen meer waarde

Agenda

Een overzicht van de actuele agenda-items:

2018

Vergadering Algemeen Bestuur

Lees verder

Brabantse Studiedag 'Een praktijkgerichte benadering'

Op donderdag 4 oktober organiseert de provincie Noord-Brabant samen met de 3 Brabantse omgevingsdiensten de jaarlijkse Brabantse Studiedag.

Lees verder

Vergadering Dagelijks Bestuur

Lees verder

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Lees verder

Vergadering Algemeen Bestuur

Lees verder

Vergadering Dagelijks Bestuur

Lees verder

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving