Samen meer waarde

Agenda

Een overzicht van de actuele agenda-items:

2018

Vergadering Dagelijks Bestuur

Lees verder

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Lees verder

Vergadering Algemeen Bestuur

Lees verder

Vergadering Dagelijks Bestuur

Lees verder

Opdrachtgeversplatform (OGP)

Lees verder

Vergadering Algemeen Bestuur

Lees verder

Vergadering Dagelijks Bestuur

Lees verder

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving