Samen meer waarde

Actueel

Een overzicht van de actuele nieuws-items:

Nieuwsflits Samen Sterk in Brabant

De nieuwsflits van Samen Sterk in Brabant (SSiB) is weer uit.

Lees verder

ODZOB ziet toe op energiebesparingsverplichtingen

In het landelijk Energieakkoord (2013) is afgesproken dat energiebesparing bij bedrijven een hogere prioriteit krijgt en dat gemeenten meer prioriteit geven aan toezicht hierop

Lees verder

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving