Samen meer waarde

Actueel

Een overzicht van de actuele nieuws-items:

Praktische informatie voor agrariërs

Vanaf 1 januari 2018 intensiveren Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant de inspecties van veehouderijen. Dit betekent dat toezichthouders van de drie Brabantse omgevingsdiensten gedurende drie jaar op uniforme wijze gaan controleren of de agrarische bedrijven aan de wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast informeren zij agrariërs over asbestverwijdering en energiebesparing. Die informatie hebben ze verzameld in twee folders.

Lees verder

Stap voorwaarts in effectieve ketenaanpak asbestsanering

Hoe kun je illegaliteit in de asbestketen herkennen en voorkomen? De handvatten daarvoor worden aangereikt in het recent ontwikkelde barrièremodel Asbestsaneringsketen. Het model brengt in kaart welke stappen een beunhaas of illegale asbestverwijderaar (crimineel) moet zetten om een delict te kunnen plegen, en hoe het komt dat de gelegenheid daartoe bestaat. Het model reikt handvatten aan om het werk van de crimineel te dwarsbomen (de barrière opwerpen).

Lees verder

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving