Samen meer waarde

ODZOB on Tour in beeld & cijfers

 

 

Gaat u volgend jaar mee? 

Mail dan naar ... en wij houden u per mail op de hoogte. 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving