Samen meer waarde

INWONERS

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Zuidoost-Brabant? Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Hebt u meldingen over het zwemwater? Meld dit (24 uur per dag/7 dagen per week) bij de MilieuKlachtenCentrale via T:  073 681 28 21.

 

Een veilige en gezonde leefomgeving. Wij dragen als Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant daar graag aan bij. Dat doen we samen met onze 22 overheidspartners (provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten) in de regio. Via een gemeenschappelijk regeling zijn zij gezamenlijk eigenaar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Door de kennis en ervaring van de gemeenten en de provincie bij elkaar te brengen in één organisatie, kan beter worden ingespeeld op de steeds complexer wordende milieuwetten- en regels. Door het bundelen van capaciteit en kennis en door een uniforme aanpak kan bovendien efficiënter worden gewerkt. Bekijk in het filmpje van de ODZOB hoe we samen meer waarde creëren.

 

Binnenkijken bij de ODZOB

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de wettelijke milieutaken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving