This is main content

Asbestdakenverbod

In Noord-Brabant is de verwijdering van asbestdaken een speerpunt van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO). Er wordt ingezet op het zoveel mogelijk stimuleren van een spoedige verwijdering en preventief toezicht en daar waar noodzakelijk handhaving. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de overheid. 

Meer informatie is te vinden in de folder 'Verbod op asbesthoudende dakbedekking agrarische bedrijven' en in de leaflet 'Asbestdaken' (zie 'DOCUMENTEN' onder op deze pagina). Of bekijk de webpagina van Informil 'Subsidie en fonds voor sanering asbestdaken' en 'Kan ik subsidie krijgen om mijn asbestdak te verwijderen? van Rijksoverheid'.