This is main content

VTH-Loket N69

De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Nieuwe Verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het Zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69. Op deze pagina vindt u binnenkort een overzicht van hoe de vergunningen worden verleend en toezicht & handhaving is geregeld voor de N69. Ook de lopende vergunningaanvragen en afgegeven vergunningen zijn hier dan te vinden.
NB: Het VTH-Loket heeft geen betrekking op het project Kempenbaan West.

Voor vragen over vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot de Nieuwe Verbinding N69 kunt u terecht bij:

VTH-Loket N69
N69@odzob.nl
T  06 - 40 19 13 41
I   odzob.nl/N69

Voor overige informatie, niet zijnde VTH, m.b.t. N69 kijk op www.grenscorridorn69.nl

VTH-Loket n69 gegevens

Mediabibliotheek