Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Welkom op de website van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) vervult namens de provincie en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant publieke taken met als doel een kwalitatief hoogstaande fysieke leefomgeving: een openbare ruimte die vrij is van hinder en gevaar.

 

 

Takenpakket

De ODZOB voert een pakket van wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten in de openbare ruimte die verwant zijn aan deze VTH-taken voert ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken.

  
Samen meer waarde
Samenwerking met de ODZOB levert wat op. Om taken te kunnen vervullen werken de ODZOB-medewerkers samen met de betrokken collega’s van provincie en gemeenten. Ze bundelen hun kennis, ervaring en deskundigheid en zorgen daarmee voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Geen vraag zo complex of we vinden het antwoord. In de 'Terugblik 2013' laten we zien dat we met vertrouwen verder gaan op de ingeslagen weg.

 

Op deze website vindt u informatie over de ODZOB. Wilt u geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen? Meld u dan via het aanmeldformulier aan voor de digitale nieuwsbrief.

 

 

 

 

Concernplan

kaft-concernplan-v2

Agenda

Naar agendapagina

Nieuwsbrief

Wilt u geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen? Meld u dan via het formulier aan voor de digitale nieuwsbrief. Dit formulier kunt u ook gebruiken om u af te melden.